sss

Офіційні правила програми для співробітників АТ  «УКРСИББАНК»

«Подарунки під ялинку від «Mastercard»

(надалі – «Правила» та «Програма» відповідно)

Організатором Програми є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК», що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (надалі – «Організатор» та/або «Банк»).

Виконавцем Програми є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», ЄДРПОУ 41346403, що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 13б, офіс 2 (надалі – «Виконавець»).

Партнером Програми є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (надалі – «Партнер»).

Для проведення Програми Організатор, Партнер та Виконавець мають право залучати третіх осіб.

УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ

1.1. В Програмі беруть участь співробітники Банку (надалі – «Учасник»).

1.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Програмі особи, які не виконали умови цих Правил.

МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ

2.1. Програма проводиться у відділеннях Банку на території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території (далі – «Територія проведення Програми»).

2.2. Програма триває протягом робочого дня з 09:00 по 18:00 16 грудня 2021 року (далі – «Період Програми»).

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПРОГРАМИ

3.1. Інформування щодо Правил, умов Програми та зміни умов Програми здійснюється на сторінці mc-quiz.com.ua  та шляхом направлення повідомлень корпоративною електронною поштою.

3.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього Періоду Програми. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту, визначеного Організатором.

Якщо Учасник продовжує брати учать в Програмі після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.

3.3. Якщо будь-який етап цієї Програми не може проводитися так, як це заплановано, з будь-якої причини, яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Програми, Організатор/Партнер може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Програми, або ж визнати недійсними в рамках Програми будь-які проведені транзакції тощо.

УМОВИ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ

4.1. Для участі в Програмі протягом відповідного або кожного етапу Періоду Програми Учасникам необхідно виконати наступні умови:

4.1.1. взяту участь в онлайн-конференції Premium Bankers Club відкривши посилання на сторінку mc-quiz.com.ua;

4.1.2. заповнити реєстраційну форму на сторінці mc-quiz.com.ua, вказавши прізвище, ім’я та по-батькові, посаду та номер телефону, а також підтвердити факт ознайомлення з цими Правилам та згоду з ними проставивши позначку у вікні «З офіційними правилами програми ознайомлений (-а)»;

4.1.3. натиснути кнопку «Взяти участь»;

4.1.4. обрати спеціальну кульку на ялинці, під якою сховане запитання;

4.1.5. відповісти на запитання, обравши правильний варіант відповіді з запропонованих. Запитання можуть мати як одну так і декілька правильних відповідей. Потрібно обрати всі правильні відповіді.  За правильну відповідь учасник гарантовано отримує одне із Заохочень.

4.2. Організатор/Партнер мають право усунути будь-кого з Учасників від участі в Програмі в разі виникнення сумнівів у виконанні таким Учасником умов цих Правил або в разі порушення Учасником цих Правил, не надсилаючи інформаційного листа про цей факт Учаснику Програми.

ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ ПРОГРАМИ

5.1. Заохоченнями Програми є:

5.1.1. гірлянда новорічна (далі – «Заохочення 1») – 30 штук.

5.1.2. набір пряників (далі – «Заохочення 2») – 30 штук.

5.1.3. набір новорічних іграшок (далі – «Заохочення 3») – 30 штук.

5.1.4. рукавички  (далі – «Заохочення 4») – 30 штук.

5.1.5. настільна гра (далі – «Заохочення 5») – 30 штук.

5.1.6. шарф (далі – «Заохочення 6») – 10 штук.

5.1.7. книга (далі – «Заохочення 7») – 30 штук.

5.1.8. винний набір (далі – «Заохочення 8») – 10 штук.

5.1.9. набір чаю (далі – «Заохочення 9») – 10 штук.

5.1.10. плед (далі – «Заохочення 10») – 10 штук.

5.1.11. світшот (далі – «Заохочення 11») – 10 штук.

Далі за текстом Заохочення 1 – 11 можуть разом називатися «Заохочення».

5.2. Один Учасник може отримати 1 (одне) Заохочення.

5.3. Загальний фонд Заохочень Програми обмежений і становить вартість та кількість, що вказані в п.5.1. Правил.

5.4. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну й поверненню не підлягають.

5.5. Відповідальність Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень Програми, вказаних в п.5.1. Правил.

При цьому Організатор/Партнер залишає за собою право на власний розсуд:

– збільшити/змінити загальний Фонд заохочень Програми, зазначених в п.5.1. Правил, або включити в Програми додаткові заохочення, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень;

– достроково завершити Програму у разі вичерпання Фонду Заохочень до завершення Періоду Програми;

– продовжити Період Програми.

Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор/Партнер повідомляє у порядку, визначеному розділом 3 цих Правил.

5.6. Відповідальним за оподаткування вартості Заохочень відповідно до чинного законодавства України є Виконавець.

5.7. Характеристики Заохочень визначаються на розсуд Організатора/Партнера. Дизайн Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та не виправдати очікувань Переможців Програми.

5.8. Заохочення має бути призначене для особистого використання Переможцем Програми і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.

5.9. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочення Переможцем Програми після його одержання, за неможливість Переможцем Програми скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.

5.10. Переможець Програми, отримуючи Заохочення, усвідомлює, що:

– таке Заохочення програми є доходом Переможця Програми та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Програми, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;

– отримання Заохочення Програ може вплинути на умови отримання Переможцем Програми державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.

Переможець Програми самостійно вирішує, чи брати участь в Програми та отримувати Заохочення. Організатор/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем Програми додаткового блага (доходу), такого як Заохочення.

УМОВИ Й ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ ПРОГРАМИ

6.1. Визначення Переможців Програми здійснюється автоматично, за фактом надання вірної відповіді на запитання, як це передбачено п. 4.1.5. Правил. Заохочення для Переможця визначається випадковим чином. Переможець після вірної відповіді одразу побачить, яке із Заохочень має право отримати.

Результати визначення Переможців Програми  є остаточними й оскарженню не підлягають.

6.2. Для отримання Заохочення Переможець Програми повинен після інформування про перемогу на сторінці mc-quiz.com.ua заповнити форму з  даними для оподаткування та отримання Заохочень, вказавши прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), контактний номер телефону, місто та відділення Нової Пошти, на яке слід відправити Заохочення.

Заповнення переможцем даної форми  підтверджує його згоду на обробку персональних даних.

6.3. У разі невиконання Переможцем вимог цих Правил з причин, які не залежать від Організатора/Партнера/Виконавця, Переможець втрачає право на отримання Заохочення та йому не сплачується будь-яка компенсація.

6.4. Вручення Заохочень Переможцям Програми здійснює Виконавець протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання даних, передбачених в п.6.2. Правил із залученням служби доставки на узгоджену з Переможцем адресу.

Переможці повинні заповнити і підписати згоди на обробку персональних даних, попередньо наданих  згідно п.6.2. Правил, та заяви-підтвердження про отримання Заохочень під час їхнього вручення.

6.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Програми, через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор може прийняти рішення про відтермінування Програми або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це Учасників Програми у порядку, передбаченому п. 3.2. Правил.

Організатор/Виконавець звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Програми, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини стосовно залучених ним третіх осіб, які унеможливлюють або перешкоджають належному виконанню умов Програми.

6.10. Організатор/Партнер/Виконавець не відповідають за будь-які витрати Переможців Програми, пов’язані з подальшим використанням Заохочень.

6.11.  Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку та мережі Інтернет під час проведення Програми, внаслідок яких Переможці Програми не отримали/несвоєчасно отримали Заохочення.

ІНШІ УМОВИ

7.1. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Партнером. Рішення Організатора/Партнера є остаточним та оскарженню не підлягає.

7.2. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації, у т. ч. інформації щодо контактів з ними.

7.3.  Беручи участь в Програмі, Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами  та свою повну та безумовну згоду з ними.

Заповнюючи  реєстраційну форму Учасника кожен Учасник Програми  надає свою згоду на обробку персональних даних, передачу  персональних даних  Виконавцю з метою забезпечення  останніми повноважень, визначених цими Правилами.

7.4. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам повідомляється:

7.4.1. Володільцем Бази персональних даних Учасників є Організатор.

7.4.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Прграмі, маркетингових відносин, рекламних відносин,  податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

7.4.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п.7.4.2. цих Правил, обробляються прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, дані паспорта/ID-картки, податковий номер (РНОКПП), електронна адреса, тощо.

7.4.4. З персональними даними Учасників будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

7.4.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Організатор, Виконавець та залучені останнім треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.

7.4.6. Персональні дані Учасників  без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п.7.4.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом.,

7.4.7. Персональні дані Учасників  будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Періоду Програми. Персональні дані  Учасників  будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п.7.4.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

7.4.8. Учасники  можуть відкликати згоду на обробку персональних даних після досягнення Виконавцем як Розпорядником персональних даних мети по забезпеченню податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, надіславши Розпоряднику персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах.

7.4.9. Учасники  володіють  всіма правами, передбаченими статтею 8  Закону.

7.5. У разі відмови Переможця Програми від отримання ним Заохочення будь-які претензії такого Переможця Програми з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором/Партнером/Виконавцем.

7.6. Під час проведення Програми чи після її закінчення, Організатор/Партнер/Виконавець не зобов’язані листуватися з Учасниками Програми та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Програми чи будь-яких інших подібних питань щодо Програми.

7.7. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Програми.